Privacyverklaring

20 mei 2018

 

Deze verklaring behandelt de gegevens die we in onze administratie houden en het gebruik van cookies door onze website.

 

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Smallenburg Schilderwerken gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Het kan dan wel zo zijn dat de website niet optimaal meer functioneert. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google uw IP-adres anonimiseren.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden, dat geld ook voor filmpjes die hier te zien zijn, maar op Youtube staan. Er kunnen via deze links toch cookies gebruikt worden. Hun privacybeleid kunt u nalezen op hun eigen website.

Persoonsgegevens

Smallenburg Schilderwerken gebruikt uw gegevens, in zoverre die nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Vanwege de nieuwe privacywetgeving leggen we hier precies uit om welke gegevens het gaat en hoe we ermee omgaan.

 

Smallenburg Schilderwerken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

De persoonsgegevens die we verwerken, zijn:

– voor- en achternaam

– adresgegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

– bankrekeningnummer

 

Wij verwerken die gegevens voor het afhandelen van uw betaling,  en om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uw gegevens slaan wij beveiligd online op, dat gebeurt met Office 365 en het boekhoudprogramma Exact. Dat zijn veilige programma’s. Zelf doen we er ook alles aan om die veiligheid optimaal te houden. Niemand heeft toegang tot uw gegevens, behalve de bedrijfsleiding en de accountant van Smallenburg Schilderwerken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens vanwege de werkzaamheden die we vanuit het bedrijf voor u uitvoeren. Omdat we vaker met dezelfde opdrachtgevers te maken hebben, blijven die gegevens langer in ons bestand.

Als er lange tijd geen klantcontact is geweest, verwijderen we uw gegevens uit onze administratie. Ook als u daarom vraagt, verwijderen wij uw gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Smallenburg Schilderwerken verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smallenburg Schilderwerken.
Een verzoek of bezwaar kunt u sturen naar info@smallenburgschilderwerken.nl. Stuur wel altijd een kopie van uw paspoort of id-bewijs mee, dan kunnen we er zeker van zijn dat het van u komt.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met op met Gert Smallenburg, functionaris gegevensbescherming van Smallenburg Schilderwerken, gert@smallenburgschilderwerken.nl, of telefonisch: 035 6562447

 

Contactgegevens

Smallenburg Schilderwerken,

Koninginneweg 42,

1241 CV  Kortenhoef

Smallenburg Schilderwerken in Kortenhoef

Telefoon: 035 6562447

 

Heeft u een klacht?

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht dat door te geven aan de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens(AP). De AP wil graag weten of organisaties zich in de praktijk aan de wettelijke privacyregels houden. Daarom vraagt de AP mensen een tip te geven als hun iets opvalt. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons